Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ES finansējums > ES finanšu instruments

Preferred term

1460

Version: 4.4

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2010-09-07

ES finanšu instruments  

Definition

 • Savienības pasākumi finanšu atbalstam, ko piešķir no budžeta kā papildinājumu, lai sasniegtu vienu vai vairākus īpašos Savienības politikas mērķus. Šādi instrumenti var būt kapitālieguldījumi vai kvazikapitāla ieguldījumi, aizdevumi vai garantijas, vai citi riska dalīšanas instrumenti, un attiecīgos gadījumos tos var apvienot ar dotācijām.

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Eiropas Savienības finanšu instruments
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Kopienas finanšu instruments

Scope note

 • Vēlams kombinēt ar ES vai attiecīgās nozares politiku.

Version

 • 4.4

Notation

 • 1460

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar i BE-së

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar i Bashkimit Europian
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  финансов инструмент на ЕС

  Bulgarian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансов инструмент на Европейския съюз
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Финансов инструмент но Общността
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  financijski instrument EU-a

  Croatian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financijski instrument Europske unije
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financijski instrument Zajednice
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finanční nástroj EU

  Czech

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finanční nástroj Evropské unie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finanční nástroje Společenství
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finansielt EU-instrument

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finansielt fællesskabsinstrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  financieel EU-instrument

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  communautair financieel instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financieel instrument van de Europese Unie
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  EU financial instrument

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Community financial instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  European Union financial instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  European Union's financial instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financial instrument of the European Union
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  ELi rahastamisvahend

  Estonian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Euroopa Liidu rahastamisvahend
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  ühenduse rahastamisvahend
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  EU:n rahoitusväline

  Finnish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Euroopan unionin rahoitusväline
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  unionin rahoitusväline
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  yhteisön rahoitusväline
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financier de l'UE

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financier communautaire
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financier de l'Union européenne
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  Finanzinstrument der EU

  German

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Finanzierungsinstrument der Europäischen Union
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Finanzinstrument der Gemeinschaft
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  uniós pénzügyi eszköz

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  közösségi pénzügyi eszköz
 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  ionstraim airgeadais AE

  Irish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  strumento finanziario dell'UE

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  strumento finanziario comunitario
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  strumento finanziario dell'Unione europea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  ES finansinė priemonė

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Bendrijos finansinė priemonė
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Europos Sąjungos finansinė priemonė
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  финансиски инструмент на ЕУ

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансиски инструмент на Европската Унија
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансиски инструмент на Европските заедници
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  strument finanzjarju tal-'UE

  Maltese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  strument finanzjarju tal-Unjoni Ewropea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument finansowy UE

  Polish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument finansowy Unii Europejskiej
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument finansowy WE
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financeiro da UE

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financeiro comunitário
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financeiro da União Europeia
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar al UE

  Romanian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar al Uniunii Europene
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumente financiare comunitare
 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-04-27

  финансијски инструмент ЕУ

  Serbian

 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансијски инструмент Заједнице
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finančný nástroj EÚ

  Slovak

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančný nástroj Európskej únie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančný nástroj Spoločenstva
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finančni instrument EU

  Slovenian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančni instrument Evropske unije
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančni instrument Skupnosti
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financiero de la UE

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financiero comunitario
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financiero de la Unión Europea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  EU:s finansieringsinstrument

  Swedish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  EU:s finansieringsorgan
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  gemenskapens finansiella instrument

URI

http://eurovoc.europa.eu/1460

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 9/7/10, last modified 9/9/19