Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

nakládání s odpadem > recyklace odpadu

Preferred term

2947

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 1995-10-02

recyklace odpadu  

Definition

 • Přepracování průmyslových odpadních materiálů nebo tříděného komunálního odpadu za účelem získání nových surovin pro výrobu.

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opětovné využití odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  přepracování odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recyklace odpadních materiálů
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recyklování odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  regenerace odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  selektivní sběr odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  separátní sběr odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  třídění odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tříděný odpad
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  využití odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  znovuvyužití odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  zpracování odpadu

Version

 • n/a

Notation

 • 2947

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  riciklim i mbeturinave

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  konvertim i mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mbledhje e ndarë e mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mbledhje përzgjedhëse e mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  përdorim i mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riciklim i materialeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riciklim i mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rikuperim i mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ripërdorim i mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ripërpunim i mbetjeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  рециклиране на отпадък

  Bulgarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  recikliranje otpada

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  odvojeno prikupljanje otpada
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  oporaba otpada
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  razvrstavanje otpada
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reciklaža otpada
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recikliranje materijala
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  genvinding af affald

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  anvendelse af affald
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  genbehandling af affald
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  genbrug af affald
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  nyttiggørelse af affald
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  omdannelse af affald
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recirkulation af affald
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  særskilt indsamling
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  hergebruik van afvalstoffen

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  afvalrecycling
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  afvalverwerking
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  gebruik van afvalstoffen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  gescheiden afvalinzameling
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opwerking van afvalstoffen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recyclage van afvalstoffen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  terugwinning van afvalstoffen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  terugwinning van materiaal
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  waste recycling

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  conversion of waste
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recovery of waste
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recycling of materials
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recycling of waste
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reprocessing of waste
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reuse of waste
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  selective waste collection
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  separate waste collection
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  use of waste
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmete ringlussevõtt

  Estonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmete eraldi kogumine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmete korduskasutamine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmete taaskasutamine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmete valikuline kogumine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmete ümbertöötamine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jäätmetöötlus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  jätteiden kierrätys

  Finnish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jätteiden hyödyntäminen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jätteiden jalostus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jätteiden talteenotto
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  jätteiden uusiokäyttö
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  materiaalien kierrätys
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  valikoiva keruu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  recyclage des déchets

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  collecte sélective
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  récupération des déchets
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recyclage de matériaux
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  retraitement des déchets
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  réutilisation des déchets
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  transformation de déchets
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  utilisation des déchets
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  valorisation des déchets
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Abfallaufbereitung

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Abfallrecycling
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Abfallverwertung
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  getrennte Sammlung
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Materialrecycling
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Recycling
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Rückgewinnung von Stoffen aus Abfällen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  stoffliche Abfallaufarbeitung
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Verarbeitung von Abfällen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Wiederaufarbeitung von Abfällen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Wiederaufbereitung von Abfallstoffen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Wiedergewinnung von Stoffen aus Abfällen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  ανακύκλωση αποβλήτων

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ανακύκλωση υλικών
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  αξιοποίηση των αποβλήτων
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  επανακατεργασία των αποβλήτων
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  επανεκμετάλλευση των αποβλήτων
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  επιλεκτική συλλογή
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  μεταποίηση των αποβλήτων
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  χρησιμοποίηση των απορριμμάτων
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  a hulladék anyagában történő hasznosítása

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  hulladék hasznosítása
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  hulladék újrafeldolgozása
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  hulladék újrahasznosítása
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  hulladékhasznosítás
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ismételt felhasználás
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  újrahasználat
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  újrahasználati központ
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  újrahasznosítás
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  újrahasznosítható anyagok
 • Information

  Version: 4.14

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-10-20

  athchúrsáil dramhaíola

  Irish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  riciclaggio dei rifiuti

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  impiego dei rifiuti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  raccolta differenziata
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reimpiego dei rifiuti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riciclo dei materiali
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ricupero dei rifiuti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riutilizzo dei rifiuti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  trasformazione dei rifiuti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  valorizzazione dei rifiuti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  atkritumu pārstrāde

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atkritumu atkārtota izmantošana
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atkritumu atkārtota pārstrāde
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atkritumu izmantošana
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atkritumu reģenerācija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  dalīta atkritumu savākšana
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  izlases veida atkritumu savākšana
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  materiālu pārstrāde
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  atliekų perdirbimas

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atliekų naudojimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atliekų panaudojimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  medžiagų perdirbimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pakartotinis atliekų apdorojimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pakartotinis atliekų naudojimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rūšiuojamasis atliekų surinkimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  рециклирање отпад

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  користење отпад
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  реупотреба на материјали
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  селектирање отпад
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  riċiklaġġ tal-iskart

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  ponowne wykorzystanie odpadów

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclagem de resíduos

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclagem de materiais
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recolha seletiva
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recuperação dos resíduos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  retratamento dos resíduos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reutilização dos resíduos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  transformação dos resíduos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  utilização dos resíduos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  valorização dos resíduos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclarea deșeurilor

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  colectarea selectivă a deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  colectarea separată a deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  exploatarea deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  prelucrarea deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclarea materialelor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recuperarea deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  refolosirea deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  valorificarea deșeurilor
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  рециклирање отпада

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  recyklácia odpadu

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opätovné spracovanie odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opätovné využitie odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  premena odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recyklácia materiálov
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  využitie odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  znovuvyužitie odpadu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  recikliranje odpadkov

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclaje de residuos

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  aprovechamiento de residuos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclado de desechos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reciclado de materiales
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recogida selectiva
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  recuperación de residuos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reutilización de residuos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  transformación de residuos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  utilización de residuos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  återvinning av avfall

  Swedish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  användning av avfall
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  avfallssortering
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  avfallsåtervinning
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  insamling av avfall
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  källsortering av avfall
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  omvandling av avfall
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  återanvändning av avfall
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  återvinning av material

URI

http://eurovoc.europa.eu/2947

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95