Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

akt EÚ > rozhodnutie (EÚ)

Preferred term

349

Version: 4.4

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2010-07-29

rozhodnutie (EÚ)  

Definition

 • Všetky prvky rozhodnutia sú záväzné. Ak sa v rozhodnutí uvádzajú adresáti, je záväzné iba pre nich (článok 288 ZFEÚ).

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutie Európskeho parlamentu
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutie Európskej centrálnej banky
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutie Európskej rady
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutie Komisie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutie Rady
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutie Spoločenstva

Scope note

 • Použi v spojitosti s príslušným orgánom.

History note

 • S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (1.12.2009) už rozhodnutie nemusí uvádzať, komu je určené. Má preto širšiu pôsobnosť a nahrádza najmä všetky nástroje, ktoré sa v minulosti používali v oblasti SZBP.

Version

 • 4.4

Notation

 • 349

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  vendim (BE)

  Albanian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  решение (ЕС)

  Bulgarian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  решение на Европейската централна банка
 • Information

  Last modified: 2015-12-07

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  решение на Европейския парламент
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  решение на Европейския съвет
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  решение на Комисията
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  решение на Общност
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  решение на Съвета
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka EU-a

  Croatian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka Europske središnje banke
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka Europske unije
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka Europskoga parlamenta
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka Komisije
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka Vijeća
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odluka Zajednice
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí (EU)

  Czech

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí Evropské centrální banky
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí Evropské rady
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí Evropského parlamentu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí Komise
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí Rady
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rozhodnutí Společenství
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  EU-afgørelse

  Danish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Den Europæiske Centralbanks afgørelse
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Det Europæiske Råds afgørelse
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europa-Parlamentets afgørelse
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  fællesskabsafgørelse
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  fællesskabsbeslutning
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  kommissionsafgørelse
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  kommissionsbeslutning
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rådsafgørelse
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rådsbeslutning
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  besluit (EU)

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  beschikking van de Commissie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  beschikking van de Raad
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  besluit van de Europese Centrale Bank
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  besluit van de Europese Raad
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  besluit van het Europees Parlement
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  EG-beschikking
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  decision (EU)

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Commission Decision
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Community decision
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Council Decision
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decision of the European Central Bank
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decision of the European Council
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decision of the European Parliament
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  European Council decision
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  otsus (EL)

  Estonian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Euroopa Keskpanga otsus
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Euroopa Parlamendi otsus
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Euroopa Ülemkogu otsus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  komisjoni otsus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  nõukogu otsus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  ühenduse otsus
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  päätös (EU)

  Finnish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Euroopan keskuspankin päätös
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Euroopan parlamentin päätös
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Eurooppa-neuvoston päätös
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  komission päätös
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  neuvoston päätös
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  yhteisön päätös
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  décision (UE)

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  décision communautaire
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  décision de la Banque centrale européenne
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  décision de la Commission
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  décision du Conseil
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  décision du Conseil européen
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  décision du Parlement européen
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  Beschluss (EU)

  German

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Beschluss der Europäischen Zentralbank
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Beschluss der Gemeinschaft
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Beschluss des Europäischen Parlaments
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Beschluss des Europäischen Rates
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Beschluss des Rates
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Entscheidung der Gemeinschaft
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Entscheidung der Kommission
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Entscheidung des Rates
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  απόφαση (ΕE)

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  απόφαση της Επιτροπής
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  απόφαση του Συμβουλίου
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  κοινοτική απόφαση
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  határozat (EU)

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  a Bizottság határozata
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  a Tanács határozata
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  az Európai Központi Bank határozata
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  az Európai Parlament határozata
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  az Európai Tanács határozata
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  bizottsági határozat
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  közösségi határozat
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  tanácsi határozat
 • Information

  Version: 4.14.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-11-26

  cinneadh (AE)

  Irish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione (UE)

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione comunitaria
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione del Consiglio
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione del Consiglio europeo
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione del Parlamento europeo
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione della Banca centrale europea
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisione della Commissione
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  lēmums (ES)

  Latvian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Eiropadomes lēmums
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Eiropas Centrālās bankas Lēmums
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Eiropas Parlamenta Lēmums
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Komisijas lēmums
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Kopienas lēmums
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Padomes lēmums
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  sprendimas (ES)

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Bendrijos sprendimas
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europos centrinio banko sprendimas
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europos Parlamento sprendimas
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europos Vadovų Tarybos sprendimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Komisijos sprendimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Tarybos sprendimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука (ЕУ)

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Европската комисија
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Европската Унија
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Европската централна банка
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Европскиот парламент
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Европскиот совет
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Заедницата
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука на Советот
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  deċiżjoni (UE)

  Maltese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Deċiżjoni tal-Kummissjoni
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Deċiżjoni tal-Kunsill
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  deċiżjoni tal-Parlament Ewropew
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja (UE)

  Polish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja Europejskiego Banku Centralnego
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja Komisji
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja Parlamentu Europejskiego
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja Rady
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja Rady Europejskiej
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decyzja WE
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão (UE)

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão CE
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão da Comissão
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão do Banco Central Europeu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão do Conselho
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão do Conselho Europeu
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decisão do Parlamento Europeu
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  decizie (UE)

  Romanian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decizia Băncii Centrale Europene
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decizia Parlamentului European
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decizie a Comisiei
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decizie a Consiliuliu
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decizie a Consiliului European
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  decizie comunitară
 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-04-26

  одлука ЕУ

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  одлука Заједнице
 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-04-26

  одлука Комисије
 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-04-26

  одлука Савета
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  sklep (EU)

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odločba Komisije
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odločba Skupnosti
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  odločba Sveta
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  sklep Evropske centralne banke
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  sklep Evropskega parlamenta
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  sklep Evropskega sveta
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  sklep Komisije
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  sklep Sveta
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  decisión (UE)

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Decisión comunitaria
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Decisión de la Comisión
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Decisión del Banco Central Europeo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Decisión del Consejo
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Decisión del Consejo Europeo
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Decisión del Parlamento Europeo
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-07-29

  EU-beslut

  Swedish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europaparlamentets beslut
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europeiska centralbankens beslut
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  Europeiska rådets beslut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  gemenskapsbeslut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  kommissionens beslut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rådets beslut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-07-29

  rådsbeslut

URI

http://eurovoc.europa.eu/349

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 7/29/10