Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

3516

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 1995-10-02

návrat do zamestnania  

Definition

 • Návrat na trh práce po dlhodobej absencii zapríčinenej materskou dovolenkou,výchovou detí, vojenskou službou, uväznením atď.

Version

 • n/a

Notation

 • 3516

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  riintegrim në punë

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  kthim në punë
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  kthim në tregun e punës
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riintegrim në tregun e punës
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riintegrim profesional
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  професионална реинтеграция

  Bulgarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  ponovno uključivanje u rad

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ponovno zapošljavanje
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  opětovné zapojení do pracovního procesu

  Czech

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  návrat do práce
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  návrat do zaměstnání
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  návrat na trh práce
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opětovné začlenění na trh práce
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  tilbagevenden til arbejdsmarkedet

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  erhvervsmæssig integration
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  erhvervsmæssig reintegration
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  herintreding

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  herintegratie in het beroepsleven
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reïntegratie in het beroepsleven
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegration into working life

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  professional reintegration
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegration into the labour market
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  return to employment
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  return to the labour market
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  tööellu naasmine

  Estonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tööturule naasmine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  työmarkkinoille paluu

  Finnish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  réinsertion professionnelle

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  intégration professionnelle
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  réintégration professionnelle
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  berufliche Wiedereingliederung

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  berufliche Reintegration
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Wiedereingliederung in das Erwerbsleben
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  επαγγελματική επανένταξη

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  επαγγελματική ενσωμάτωση
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  επαγγελματική επανενσωμάτωση
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  munkába történő visszailleszkedés

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  szakmai visszailleszkedés
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  visszatérés a munkaerőpiacra
 • Information

  Version: 4.14.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-11-26

  athlánpháirtiú i saol na hoibre

  Irish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reinserimento professionale

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  integrazione professionale
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegrazione professionale
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegrācija darba dzīvē

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  atgriešanās darba tirgū
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  profesionālā reintegrācija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegrācija darba tirgū
 • Information

  Last modified: 2019-11-01

  Version: 4.10

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  grįžimas į darbo rinką

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  profesinė reintegracija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegracija į darbo rinką
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  sugrįžimas į darbą
 • Information

  Version: 4.10

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2019-11-01

  sugrįžimas į darbinį gyvenimą
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  sugrįžimas į darbo rinką
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  професионална реинтеграција

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  враќање на работа
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  повторно вработување
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  powrót do zatrudnienia

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reinserção profissional

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  integração profissional
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegração profissional
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegrare în muncă

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegrare în câmpul muncii
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegrare profesională
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  revenire la locul de muncă
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  revenire pe piața muncii
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  поновно запошљавање

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  ponovna vključitev v delo

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  reinserción profesional

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  reintegración profesional
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  återgång till arbetslivet

  Swedish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  återinträde på arbetsmarknaden

URI

http://eurovoc.europa.eu/3516

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95