Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ihmisoikeudet > ihmisoikeusperuskirja

Preferred term

3902

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 1995-10-02

ihmisoikeusperuskirja  

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ihmisoikeusjulistus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  kansainvälinen ihmisoikeusperuskirja

Version

 • n/a

Notation

 • 3902

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  kartë për të drejtat e njeriut

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  deklaratë e të drejtave të njeriut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  kartë e të drejtave të njeriut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  kartë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  konventë për të drejtat e njeriut
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  харта за правата на човека

  Bulgarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  povelja o ljudskim pravima

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  deklaracija o ljudskim pravima
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  konvencija o ljudskim pravima
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Charta lidských práv

  Czech

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Deklarace práv člověka a občana
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Listina základních práv a svobod
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Mezinárodní úmluvy o lidských a občanských právech
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Všeobecná deklarace lidských práv
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  menneskerettighedspagt

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  menneskerettighedserklæring
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  menneskerettighedskonvention
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Handvest van de rechten van de mens

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Conventie van de rechten van de mens
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  verdrag inzake rechten van de mens
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  verklaring van de rechten van de mens
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  charter on human rights

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  bill of human rights
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  convention on human rights
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  declaration of human rights
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  international charter on human rights
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  inimõiguste harta

  Estonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  inimõiguste deklaratsioon
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  inimõiguste konventsioon
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rahvusvaheline inimõiguste harta
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  charte des droits de l'homme

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  charte internationale des droits de l'homme
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  convention des droits de l'homme
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  déclaration des droits de l'homme
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Charta der Menschenrechte

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  allgemeine Erklärung der Menschenrechte
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  internationale Charta der Menschenrechte
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Menschenrechtsdeklaration
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Menschenrechtskonvention
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  emberi jogi charta

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  emberi jogi nyilatkozat
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  emberi jogok egyetemes nyilatkozata
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  emberi jogok egyezménye
 • Information

  Version: 4.14

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-08-03

  chairt um chearta an duine

  Irish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Carta dei diritti dell'uomo

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Carta internazionale dei diritti dell'uomo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Convenzione dei diritti dell'uomo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  cilvēktiesību harta

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  cilvēktiesību deklarācija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  cilvēktiesību konvencija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  žmogaus teisių chartija

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tarptautinė žmogaus teisių chartija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  žmogaus teisių bilis
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  žmogaus teisių deklaracija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  žmogaus teisių konvencija
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  повелба за човекови права

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  декларација за човекови права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  конвенција за човекови права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Меѓународен пакт за граѓански и политички права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  меѓународен пакт за човекови права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  меѓународна повелба за човекови права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Универзална декларација за човековите права
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  karta dwar id-drittijiet tal-bniedem

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  karta praw człowieka

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Carta dos Direitos do Homem

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Carta Internacional dos Direitos do Homem
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Convenção dos Direitos do Homem
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Declaração dos Direitos do Homem
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Carta drepturilor omului

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  carta internațională a drepturilor omului
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  convenția privind drepturile omului
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  declarația drepturilor omului
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  повеља о људским правима

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  charta ľudských práv

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  deklarácia ľudských práv
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  dohovor o ľudských právach
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  listina ľudských práv
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  medzinárodná charta ľudských práv
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  listina o človekovih pravicah

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Carta de Derechos Humanos

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Convención de Derechos Humanos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Declaración de Derechos Humanos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  stadga om de mänskliga rättigheterna

  Swedish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  deklarationen om mänskliga rättigheter
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  internationell stadga om mänskliga rättigheter
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  konventionen om mänskliga rättigheter
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  människorättskonventionen

URI

http://eurovoc.europa.eu/3902

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95