Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

4076

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 1995-10-02

industririsk  

Definition

 • Sådan risk i samband med industriell verksamhet som i viss mån kan förutses och som kan få allvarliga och omedelbara följder för personer eller egendom i närheten eller för omkringliggande miljö.

Entry terms

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  brandrisk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  explosionsrisk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  kemisk risk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  teknologisk risk

Version

 • n/a

Notation

 • 4076

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  rrezik industrial

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rrezik shpërthimi
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rrezik teknologjik
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rrezik toksik
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rrezik zjarri
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  промишлена опасност

  Bulgarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  rizik u industriji

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opasnost od eksplozije
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opasnost od požara
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opasnost od trovanja
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opasnost u industriji
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tehnološki rizik
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  průmyslové ekologické riziko

  Czech

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  nebezpečí požáru
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  nebezpečí výbuchu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  průmyslové havárie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  průmyslové nebezpečí
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riziko průmyslových nehod
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technické ekologické riziko
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technické nebezpečí
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  industriel risiko

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  brandfare
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  eksplosionsfare
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  forgiftningsfare
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  teknologisk risiko
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  industrieel risico

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  brandgevaar
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  explosiegevaar
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technologisch risico
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  vergiftigingsgevaar
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  industrial hazard

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  explosion hazard
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  explosion risk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  fire danger
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  fire hazard
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  fire risk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risk of explosion
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technological risk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  toxic hazard
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  toxic risk
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  tööstustegevusest tulenev oht

  Estonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mürgistusoht
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  plahvatusoht
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tehnoloogiline oht
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tulekahjuoht
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tuleoht
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  teollisuustoimintaan liittyvät vaarat

  Finnish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  myrkkyvaara
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  räjähdysvaara
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  teknologiaan liittyvä vaaratekijä
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tulipalovaara
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  risque industriel

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risque d'explosion
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risque d'incendie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risque technologique
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risque toxique
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Industriegefahren

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Brandgefahr
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Explosionsgefahr
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technologische Gefahren
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Vergiftungsgefahr
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  βιομηχανικός κίνδυνος

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  κίνδυνος από την τεχνολογία
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  κίνδυνος από τοξικές ουσίες
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  κίνδυνος δηλητηρίασης
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  κίνδυνος έκρηξης
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  κίνδυνος πυρκαγιάς
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  ipari veszély

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mérgező anyagok okozta veszély
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  műszaki rizikó
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  robbanásveszély
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  toxicitási veszély
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tűzveszély
 • Information

  Version: 4.14

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-10-20

  guais thionsclaíoch

  Irish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  rischio industriale

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rischio di esplosione
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rischio di incendio
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rischio tecnologico
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  rischio tossico
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  rūpnieciskais risks

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  sprādziena draudi
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  sprādziena risks
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  tehnoloģisks risks
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  toksiski draudi
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  toksisks risks
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ugunsgrēka draudi
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ugunsgrēka risks
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  pramoninis pavojus

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  apnuodijimo pavojus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  gaisro pavojus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  sprogimo pavojus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technologinis pavojus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  индустриски ризик

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  изложеност на индустриски агенси
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  опасност во индустријата
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  професионален ризик
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ризик во индустриските процеси
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ризик од експлозија
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ризик од пожар
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ризик од труење
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  технолошки ризик
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  periklu industrijali

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  zagrożenie przemysłowe

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  risco industrial

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risco de explosão
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risco de incêndio
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risco tecnológico
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risco tóxico
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  risc industrial

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pericol de explozie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pericol de incendiu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pericol de toxicitate
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risc de explozie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risc de incendiu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risc de toxicitate
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  risc tehnologic
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  индустријски ризик

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  priemyselné riziko

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  technologické riziko
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  tehnološka nevarnost

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  riesgo industrial

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riesgo de explosión
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riesgo de incendio
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riesgo tecnológico
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  riesgo tóxico

URI

http://eurovoc.europa.eu/4076

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95