Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

klimatpolitik > utsläppsrätt

Preferred term

434966

Version: 4.4

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2010-03-29

utsläppsrätt  

Definition

 • Den andel av den sammanlagda mängd utsläpp som tilldelas ett land eller en grupp länder inom ett system med ett tak för de totala utsläppen.

Broader concept

Narrower concepts

Entry terms

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  koldioxidkredit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  tilldelad utsläppsenhet
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  utsläppsrätt för koldioxid

Version

 • 4.4

Notation

 • 434966

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  normë e lejuar e emetimeve

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kredi karboni
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kredi uljeje e emetimeve të karbonit
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  KUEK
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kuota të emetimeve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kuotë e lejuar e emetimeve të gazrave serë
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  njësi e shumës së caktuar
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  NJSHC
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  SHC
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  shumë e caktuar
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  квота за емисии

  Bulgarian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  въглероден кредит
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  емисионна квота
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  кредит за намаляване на въглеродните емисии
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  кредити за намаляване на емисиите
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  предписана емисионна единица
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  предписано количество
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  pravo na emisiju

  Croatian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  emisijska kvota
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  jedinica dodijeljene kvote
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  smanjenje emisije ugljika
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emisní povolenka

  Czech

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  jednotka přiděleného množství
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kredit za snížení emisí CO2
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  uhlíkový kredit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emissionskvote

  Danish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  CO2-kredit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  emissionskredit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  emissionsrettighed
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  tildelt enhed
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emissierechten

  Dutch

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  emissiequota
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  koolstofcredit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  toegewezen eenheid
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  uitstootrechten
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emission allowance

  English

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  AA
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  assigned amount
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  assigned amount unit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  carbon credit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/LONGLABEL

  Created: 2010-03-29

  carbon emission reduction credit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/SHORTLABEL

  Created: 2010-03-29

  CERC
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  emission quota
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  saastekvoot

  Estonian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  CO2 arvestusühik
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  LKÜ
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  lubatud koguse ühik
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  päästöoikeus

  Finnish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  päästöhyvitys
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  sallittu päästömääräyksikkö
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  quota d'émission

  French

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédit d'émission de carbone
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédit d'émission de CO2
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédit de carbone
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  unité de quantité attribuée
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  UQA
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  Emissionsberechtigung

  German

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  CO2-Gutschrift
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  Emissionsgutschrift
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  Emissionsreduktionsgutschrift
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  Emissionszertifikat
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  Treibhausgasemissionszertifikat
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  zugeteiltes Emissionsrecht
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  δικαίωμα εκπομπών

  Greek

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  καταλογισμένη ποσοτική μονάδα
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  πίστωση ρύπων
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  πιστωτικό μόριο εκπομπών
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  megengedett kibocsátás

  Hungarian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kibocsátható mennyiségi egység
 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  lamháltas astaíochtaí

  Irish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  quota di emissione

  Italian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  credito di carbonio
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  credito di CO2
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  unità di quantità assegnata
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emisijas kvotas

  Latvian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  NDV
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  noteiktā daudzuma vienība
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  apyvartinis taršos leidimas

  Lithuanian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  anglies dioksido kreditas
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  nustatytosios normos vienetas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  дозволена квота за емисии

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  дозволени емисии
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  дозволено ниво на емисии
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  kwota ta' emissjonijiet

  Maltese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  emissjonijiet permessi
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  kreditu ta' karbonju
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  unità ta' ammont assenjat
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  uprawnienie do emisji

  Polish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  jednostka emisji
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  jednostka emisji dwutlenku węgla
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  jednostka przyznanej emisji
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  licença de emissão

  Portuguese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédito de carbono
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  direito de emissão
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  quota de emissões
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  unidade de quantidade atribuída
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  UQA
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  certificat de emisii

  Romanian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  credit de carbon
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  unitate a cantităţii atribuite
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emisná kvóta

  Slovak

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  jednotka prideleného množstva
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  uhlíkový kredit
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  emisijski kupon

  Slovenian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  AAU
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  enota dodeljene količine
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-03-29

  derechos de emisión

  Spanish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  CA
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  cantidad atribuida
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédito de carbono
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédito de CO2
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  crédito de emisión de carbono
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  cuota de emisiones
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ACRONYM

  Created: 2010-03-29

  UCA
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-03-29

  unidad de la cantidad atribuida

URI

http://eurovoc.europa.eu/434966

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 3/29/10