Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

EU:s tullförfarande > suspensivt tullförfarande > bearbetning under tullkontroll

Preferred term

5935

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 1995-10-02

bearbetning under tullkontroll  

Definition

 • System som tillåter att varor producerade utanför EU bearbetas utan att bli föremål för importavgifter eller handelspolitiska åtgärder. De produkter som blir resultatet av denna bearbetning släpps ut på marknaden och blir föremål för tillämpliga importavgifter.

Version

 • n/a

Notation

 • 5935

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  regjimi i përpunimit nën kontroll doganor

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  преработване под митнически контрол

  Bulgarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  prerada pod carinskim nadzorom

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  zpracování pod celní kontrolou

  Czech

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  forarbejdning under toldkontrol

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  behandeling onder douanetoezicht

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  processing under customs control

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  töötlemine tollikontrolli all

  Estonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  tullivalvonnassa tapahtuva valmistus

  Finnish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  transformation sous douane

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Umwandlung unter zollamtlicher Überwachung

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  vámfelügyelet melletti feldolgozás

  Hungarian

 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  próiseáil faoi rialú custaim

  Irish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  trasformazione sotto controllo doganale

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  muitas kontrolēta apstrāde

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pārstrāde muitas kontrolē
 • Information

  Last modified: 2019-11-01

  Version: 4.10

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  muitinės prižiūrimas perdirbimas

  Lithuanian

 • Information

  Version: 4.10

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2019-11-01

  muitinės kontroliuojamas perdirbimas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  преработка под царински надзор

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  преработка на стока под царински надзор
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  преработка под царинска контрола
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  proċessar bil-kontrolli doganali

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  przetwarzanie pod kontrolą celną

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  transformação sob controlo aduaneiro

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  prelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitare

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  прерада под царинским надзором

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  spracovanie pod colnou kontrolou

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  predelava pod carinskim nadzorom

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  transformación en aduana

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  régimen de transformación en aduana

URI

http://eurovoc.europa.eu/5935

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95