Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

6307

Version: 4.0

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2002-11-26

vysledovateľnosť  

Definition

 • Vysledovateľnosť je schopnosť nájsť a sledovať potraviny alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín, vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie.

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  spätná vysledovateľnosť potravín
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  zvierat, výrobkov

Version

 • 4.0

Notation

 • 6307

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  gjurmueshmëri

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  gjurmueshmëria e kafshëve
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  gjurmueshmëria e produkteve
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  трасируемост

  Bulgarian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  utvrđivanje podrijetla

  Croatian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  utvrđivanje podrijetla proizvoda
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  utvrđivanje podrijetla životinja
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  možnost zpětného vysledování

  Czech

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  sledovatelnost
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  sledovatelnost výrobku
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  sledovatelnost zvířat
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  sporbarhed

  Danish

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  sporbarhed for dyr
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  sporbarhed for produkter
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  traceerbaarheid

  Dutch

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  herleidbaarheid
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  opspoorbaarheid
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  traceability

  English

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  traceability of animals
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  traceability of products
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  jälgitavus

  Estonian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  loomade jälgitavus
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  seostatus
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  toodete jälgitavus
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  jäljitettävyys

  Finnish

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  eläinten jäljitettävyys
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  tuotteiden jäljitettävyys
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  traçabilité

  French

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  traçabilité alimentaire
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  traçabilité des animaux
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  traçabilité des produits
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  Rückverfolgbarkeit

  German

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  Rückverfolgbarkeit von Tieren (Rindern)
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  ιχνηλασιμότητα

  Greek

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  ιχνηλασιμότητα των ζώων
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  nyomonkövethetőség

  Hungarian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  a termékek nyomonkövethetősége
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  az állatok nyomonkövethetősége
 • Information

  Version: 4.14.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-11-26

  inrianaitheacht

  Irish

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  tracciabilità

  Italian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  tracciabilità degli animali
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  tracciabilità dei prodotti
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  izsekojamība

  Latvian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  dzīvnieku izsekojamība
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  ražojumu izsekojamība
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  atsekamumas

  Lithuanian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  gaminių atsekamumas
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  gyvūnų atsekamumas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  можност за следење

  Macedonian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  traċċabilità

  Maltese

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  identyfikacja pochodzenia

  Polish

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  rastreabilidade

  Portuguese

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  rastreabilidade dos animais
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  rastreabilidade dos produtos
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  identificare

  Romanian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  marcarea animalelor
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  marcarea produselor
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  могућност утврђивања присуства

  Serbian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  могућност утврђивања присуства животиња
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  могућност утврђивања присуства производа
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  могућност утврђивања присуства у храни
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  sledljivost

  Slovenian

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  rastreabilidad

  Spanish

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  rastreabilidad de animales
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  rastreabilidad de productos
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2002-11-26

  spårbarhet

  Swedish

 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  spårbarhet hos djur
 • Information

  Version: 4.0

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2002-11-26

  spårbarhet hos produkter

URI

http://eurovoc.europa.eu/6307

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 11/26/02