Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

културна политика > културно изключение

Preferred term

6558

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2012-06-15

културно изключение  

Definition

 • Политически принцип, съгласно който стоките и услугите в областта на културата са от особено, надхвърлящо чисто търговските аспекти естество поради своята обвързаност с културата и не са обхванати от действията, насочени към либерализация на търговията.

Version

 • 4.4

Notation

 • 6558

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  favorizim kulturor

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  klauzolë përjashtim për çështje kulturore
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturna iznimka

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  iznimka iz kulturološkog razloga
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturní výjimka

  Czech

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  doložka o výjimce v kulturních záležitostech
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturel undtagelse

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  culturele uitsluiting

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  cultural exception

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  exception clause for cultural matters
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kultuurierand

  Estonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulttuuripoikkeama

  Finnish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  exception culturelle

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturelle Ausnahme

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Ausnahme aus kulturellen Gründen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  πολιτιστική εξαίρεση

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturális mentesség

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturális kivétel
 • Information

  Version: 4.14

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-08-03

  eisceacht chultúrtha

  Irish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  eccezione culturale

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  noteikumu neattiecināšana uz kultūras precēm un pakalpojumiem

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  izņēmuma klauzula kultūras jautājumos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kultūrinė išimtis

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  kultūrinės išimties straipsnis
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  културен исклучок

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  клаузула за исклучок за културни прашања
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  eċċezzjoni kulturali

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  wyjątek kulturalny

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  exceção cultural

  Portuguese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  excepção cultural
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  excepție culturală

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  клаузула изузетка ради заштите културе

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kultúrna výnimka

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturna izjema

  Slovenian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  excepción cultural

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturellt undantag

  Swedish

URI

http://eurovoc.europa.eu/6558

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 6/15/12