Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

73

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2015-10-15

подкрепа за платежния баланс  

Definition

 • Средносрочна финансова подкрепа от ЕС, предоставяна на държави членки извън еврозоната, които са изправени пред сериозни затруднения по отношение на платежния си баланс.

Entry terms

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  механизъм за подкрепа на платежния баланс
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  механизъм за ППБ
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  подкрепа за ПБ
 • Information

  Last modified: 2015-10-16

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  средносрочна финансова помощ

History note

 • Чрез въведените през 70-те години на ХХ век средносрочна финансова помощ (ССФП) и заемни механизми на Общността се осигуряваше финансово подпомагане на държавите членки със значителни затруднения по отношение на платежния баланс. През 1988 г. те бяха обединени в механизма за подкрепа за платежния баланс. От 2002 г. насам такава финансова помощ се отпуска за държавите членки, които не са приели еврото.

Version

 • n/a

Notation

 • 73

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  asistencë financiare afatmesme

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  asistencë financiare
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  srednjoročna financijska potpora

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  financijska podrška
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-15

  pomoc platebním bilancím

  Czech

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  podpora platební bilance
 • Information

  Last modified: 2015-10-16

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  střednědobá finanční pomoc
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  betalingsbalancestøtte

  Danish

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  betalingsbalancebistand
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  finansiel bistand på mellemlang sigt
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mekanisme for mellemfristet finansiel støtte
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mellemfristet finansiel bistand
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  financiële steun

  Dutch

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  betalingsbalanssteun
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  opheffing van de financiële steun
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  steun op middellange termijn
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  verlening van financiële steun
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  verzoek om financiële steun
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  balance of payments assistance

  English

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  balance of payments facility
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  balance of payments support
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-08

  BOP assistance
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  medium-term financial assistance
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  maksebilansi toetus

  Estonian

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  keskmise tähtajaga finantsabi
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  keskipitkän ajan taloudellinen tuki

  Finnish

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  maksutasetuki
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-15

  concours à la balance des paiements

  French

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  aide à la balance des paiements
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  concours à la BdP
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  concours à moyen terme
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  concours financier à moyen terme
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  demande de concours
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  octroi de concours
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  soutien à la balance des paiements
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  suppression de concours
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  Zahlungsbilanzhilfe

  German

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  mittelfristiger finanzieller Beistand
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  Zahlungsbilanzunterstützung
 • Information

  Last modified: 2015-10-14

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  Zuschussgewährung
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-16

  βοήθεια για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  αίτηση συνδρομής
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  βοήθεια BOP
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  κατάργηση συνδρομής
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  μεσοπρόθεσμη συνδρομή
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  οικονομική συνδρομή
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  χορήγηση συνδρομής
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-16

  fizetésimérleg-támogatás

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  fizetésimérleg-válság
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  középtávú pénzügyi támogatás
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pénzügyi támogatás
 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  cúnamh le comhardú na n-íocaíochtaí

  Irish

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  cabhair airgeadais meántéarmach
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  saoráid faoi chomhair chomhardú na n-íocaíochtaí
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  tacaíocht do chomhardú na n-íocaíochtaí
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-16

  sostegno delle bilance dei pagamenti

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  concessione di un contributo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  contributo a medio termine
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  contributo finanziario
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  domanda di contributo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  soppressione di un contributo
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  sostegno BdP
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-16

  maksājumu bilances palīdzība

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  finanšu palīdzība
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  vidēja termiņa finanšu palīdzība
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  vidutinės trukmės finansinė pagalba

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  finansinė pagalba
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  mokėjimų balanso pagalba
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  среднорочна финансиска помош

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  барање финансиска помош
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  обезбедување финансиска помош
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  среднорочна финансиска поддршка
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  укинување на финансиската помош
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  assistenza finanzjarja ta’ terminu medju

  Maltese

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  assistenza btp
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  średnioterminowa pomoc finansowa

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  contribuição financeira

  Portuguese

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  apoio à balança de pagamentos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  oferta de contribuição financeira
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  pedido de contribuição financeira
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  supressão de contribuição financeira
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  asistență financiară pe termen mediu

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  asistență financiară
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  asistență privind balanța de plăți
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  средњорочна финансијска помоћ

  Serbian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  strednodobá finančná pomoc

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  finančná asistencia
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  pomoc na podporu platobnej bilancie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  srednjeročna finančna pomoč

  Slovenian

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  plačilnobilančna pomoč
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-15

  apoyo a la balanza de pagos

  Spanish

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  asistencia para la balanza de pagos
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  ayuda a la balanza de pagos
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  ayuda financiera a medio plazo
 • Information

  Last modified: 2015-10-15

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ayuda financiera a medio plazo para las balanzas de pago
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  financiamiento de la balanza de pagos
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-15

  respaldo para la balanza de pagos
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 1995-10-02

  medelfristigt ekonomiskt stöd

  Swedish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  ansökan om stöd
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  beviljande av stöd
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-16

  ekonomiskt stöd för betalningsbalansen
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  medelfristigt stöd
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 1995-10-02

  upphävande av stöd

URI

http://eurovoc.europa.eu/73

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 11/24/20