Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

документ > доклад > доклад за дейността

Preferred term

2894

Last modified: 2015-11-17

Version: 4.4

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2015-10-05

доклад за дейността  

Definition

 • Доклад, изготвен от оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, в който се описва изпълнението на неговите задължения и се предоставят финансова информация и информация за управлението.

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  годишен доклад
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  годишен отчет за дейността
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  доклад за дейността (ЕС)

Scope note

 • Да се използва във връзка със съответната институция.

Version

 • 4.4

Notation

 • 2894

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  raport vjetor

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  raport menaxhimi
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  izvješće o radu

  Croatian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  godišnje izvješće
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  godišnje izvješće o radu
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  godišnji izvještaj
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  izvješće o radu (EU)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  poslovno izvješće
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  zpráva o činnosti

  Czech

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  výroční hodnocení
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  výroční zpráva
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  výroční zpráva o činnosti
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  zpráva o činnosti (EU)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  aktivitetsrapport

  Danish

 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  aktivitetsrapport (EU)
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  årlig aktivitetsrapport
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  årsberetning
 • Information

  Last modified: 2015-10-05

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  verslag over de werkzaamheden

  Dutch

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  jaarlijks activiteitenverslag
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  jaarverslag
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  overzicht van activiteiten
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  verslag over de werkzaamheden (EU)
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  activity report

  English

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  AAR
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  activity report (EU)
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  annual activity report
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  annual report
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  management report
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  tegevusaruanne

  Estonian

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  aasta tegevusaruanne
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  aastaaruanne
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  tegevusaruanne (EL)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  toimintakertomus

  Finnish

 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Toimintakertomus (EU)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  vuosikertomus
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  vuotuinen toimintakertomus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  rapport d'activité

  French

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  RAA
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  rapport annuel
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  rapport annuel d'activité
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  rapport d’activité (UE)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  Tätigkeitsbericht

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Gesamtbericht
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Jahresbericht
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  jährlicher Tätigkeitsbericht
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Tätigkeitsbericht (EU)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  έκθεση δραστηριοτήτων

  Greek

 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕ)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  ετήσια έκθεση
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  ετησια εκθεση δραστηριοτητων
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  tevékenységi jelentés

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  éves jelentés
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  éves tevékenységi jelentés
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  intézményi beszámoló
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  tevékenységi jelentés (EU)
 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  tuarascáil ar ghníomhaíochtaí

  Irish

 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2021-03-11

  tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  relazione d'attività

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  relazione annuale
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  relazione annuale di attività
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  relazione di attività (UE)
 • Information

  Last modified: 2015-10-05

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  darbības pārskats

  Latvian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  administratīvs akts
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  darbības pārskats (ES)
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  gada darbības pārskats
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  gada pārskats
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  veiklos ataskaita

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  metinė ataskaita
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  metinė veiklos ataskaita
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  vadovybės ataskaita
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  veiklos ataskaita (ES)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  годишен извештај

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  менаџерски извештај
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  rapport tal-attività

  Maltese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  rapport annwali
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  rapport annwali tal-attività
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  rapport tal-attivitajiet (UE)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sprawozdanie z działalności

  Polish

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  roczne sprawozdanie z działalności
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  sprawozdanie z działalności (UE)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  relatório de atividade

  Portuguese

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  RAA
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  relatório anual
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  relatório anual de atividades
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  relatório de actividade
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  relatório de atividades (UE)
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  raport de activitate

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  raport anual
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  raport de activitate (UE)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  raport managerial
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  raportul anual de activitate
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  годишњи извештај

  Serbian

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  správa o činnosti

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  riadiaca správa
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  správa o činnosti (EÚ)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  výročná správa
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  výročná správa o činnosti
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2015-10-05

  poročilo o dejavnosti

  Slovenian

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  letno poročilo o dejavnostih
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  poročilo o dejavnosti (EU)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  poslovno poročilo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  informe de actividad

  Spanish

 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  IAA
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  informe anual
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  informe anual de actividades
 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  informe de actividad (UE)
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  memoria de institución
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  verksamhetsberättelse

  Swedish

 • Information

  Version: 4.10.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  verksamhetsberättelse (EU)
 • Information

  Last modified: 2015-11-17

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2015-10-05

  årlig verksamhetsrapport
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  årsberättelse

URI

http://eurovoc.europa.eu/2894

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 6/15/12, last modified 5/15/20