Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

5772

Version: 4.4

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2012-06-15

спонсорство на ЕС  

Definition

 • Подкрепа, предоставяна от Европейския съюз за културни и спортни мероприятия с цел популяризиране на образа на Съюза.

Entry terms

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  спонсорство на Европейския съюз
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  спонсорство на Общността

Scope note

 • Да не се бърка с финансовите помощи, предоставяни в рамките на програмите или политиките на ЕС.

Version

 • 4.4

Notation

 • 5772

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizim i BE-së

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizim nga Bashkimi Europian
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzorstvo EU-a

  Croatian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzorstvo Europske unije
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzorstvo Zajednice
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzoring (EU)

  Czech

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzoring Evropské unie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzoring Společenství
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  EU-sponsorering

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  fællesskabssponsorering
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  EU-sponsoring

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  communautair beschermheerschap
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EG-deelname aan een culturele manifestatie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EG-deelname aan een sportieve manifestatie
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsoring door de Europese Unie
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  EU sponsorship

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Community sponsorship
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EC participation in a cultural event
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EC participation in a sporting event
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  European Union sponsorship
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  ELi sponsorlus

  Estonian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Euroopa Liidu sponsorlus
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EÜ osalus kultuuriürituses
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EÜ osalus spordiürituses
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  ühenduse sponsorlus
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  unionin harjoittama sponsorointi

  Finnish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EU:n harjoittama sponsorointi
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Euroopan unionin harjoittama sponsorointi
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EY:n tuki kulttuuritapahtumalle
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EY:n tuki urheilutapahtumalle
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  yhteisön sponsorointi
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  parrainage de l'UE

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  parrainage communautaire
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  parrainage de l'Union européenne
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participation CE à une manifestation culturelle
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participation CE à une manifestation sportive
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  Sponsoring der EU

  German

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EG-Beteiligung an einer kulturellen Veranstaltung
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EG-Beteiligung an einer Sportveranstaltung
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Sponsoring der Europäischen Union
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Sponsoring der Gemeinschaft
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  χορηγία της ΕΕ

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  κοινοτική χορηγία
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  συμμετοχή της ΕΚ σε αθλητική εκδήλωση
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  συμμετοχή της ΕΚ σε πολιτιστική εκδήλωση
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  uniós szponzorálás

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  közösségi szponzorálás
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturális eseményeken való közösségi részvétel
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  kulturális eseményeken való uniós részvétel
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sporteseményeken való közösségi részvétel
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sporteseményeken való uniós részvétel
 • Information

  Version: 4.14.1

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-11-26

  urraíocht an Aontais Eorpaigh

  Irish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocinio dell'UE

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  partecipazione CE ad una manifestazione culturale
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  partecipazione CE ad una manifestazione sportiva
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocinio comunitario
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocinio dell'Unione europea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  ES sponsorējums

  Latvian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Eiropas Savienības sponsorējums
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EK dalība kultūras pasākumā
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EK dalība sporta pasākumā
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Kopienas atbalsts
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  ES remiamoji veikla

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Bendrijos remiamoji veikla
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EB dalyvavimas kultūros renginyje
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  EB dalyvavimas sporto renginyje
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  Europos Sąjungos remiamoji veikla
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  спонзорство на ЕУ

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  покровителство на ЕУ
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  спонзорство на Европската Унија
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizzazzjoni tal-UE

  Maltese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorowanie przez UE

  Polish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsoring WE
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorowanie przez Unię Europejską
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocínio da UE

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participação comunitária num acontecimento cultural
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participação comunitária num acontecimento desportivo
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocínio comunitário
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocínio da União Europeia
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizare din partea UE

  Romanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participarea CE la un eveniment cultural
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participarea CE la un eveniment sportiv
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizare comunitară
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponsorizare din partea Uniunii Europene
 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-04-27

  спонзорство ЕУ

  Serbian

 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  спонзорство Заједнице
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzorovanie EÚ

  Slovak

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  príspevok Spoločenstva
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  sponzorovanie Európskou úniou
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  účasť ES na kultúrnom podujatí
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  účasť ES na športovom podujatí
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  pokroviteljstvo EU

  Slovenian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  pokroviteljstvo Evropske unije
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  pokroviteljstvo Skupnosti
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocinio de la UE

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participación CE en una manifestación cultural
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  participación CE en una manifestación deportiva
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocinio comunitario
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  patrocinio de la Unión Europea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2012-06-15

  EU-sponsring

  Swedish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  gemenskapens medverkan i idrottsevenemang
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  gemenskapens medverkan i kulturevenemang
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2012-06-15

  gemenskapssponsring

URI

http://eurovoc.europa.eu/5772

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 6/15/12