Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

свободно време > туризъм > справедлив туризъм

Preferred term

8472

Version: 4.3

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2008-01-30

справедлив туризъм  

Definition

 • Форма на туризъм, която способства за опазване и изтъкване на качествата на околната среда, културата и човешкия потенциал. Тя използва понятията устойчиво развитие и води до социално-икономически ползи за местните и регионалните общности.

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  алтернативен туризъм
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  етичен туризъм
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  отговорен туризъм
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  солидарен туризъм
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  хуманитарен туризъм

Version

 • 4.3

Notation

 • 8472

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  turizëm i drejtë

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turizëm alternativ
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turizëm etik
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turizëm humanitar
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  etički turizam

  Croatian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternativni turizam
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  društveno odgovorni turizam
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humani turizam
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  odgovorni turizam
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  spravedlivý cestovní ruch

  Czech

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternativní turistika
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etická turistika
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitární turistika
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  odpovědná turistika
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidární turistika
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  fair trade-turisme

  Danish

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternaiv turisme
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ansvarlig turisme
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etisk turisme
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidarisk turisme
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  eerlijk toerisme

  Dutch

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  community-based toerisme
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitair toerisme
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  equitable tourism

  English

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternative tourism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ethical tourism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  fair tourism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitarian tourism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  õiglane turism

  Estonian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternatiivne turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  eetiline turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidaarne turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  vastutustundlik turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  reilu matkailu

  Finnish

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  eettinen matkailu
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  vaihtoehtoinen matkailu
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  vastuullinen matkailu
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  yhteisvastuullinen matkailu
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme équitable

  French

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme alternatif
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme éthique
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme humanitaire
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme responsable
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme solidaire
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  fairer Tourismus

  German

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternativer Tourismus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ethischer Tourismus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitärer Tourismus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidarischer Tourismus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  verantwortlicher Tourismus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  verantwortungsbewusster Tourismus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  Δίκαιος τουρισμός

  Greek

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ανθρωπιστικός τουρισμός
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  εναλλακτικός τουρισμός
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ηθικός τουρισμός
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  τουρισμός αλληλεγγύης
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  υπεύθυνος τουρισμός
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  tisztességes turizmus

  Hungarian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternatív turizmus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etikus turizmus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  felelősségteljes turizmus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitárius turizmus
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  szolidáris turizmus
 • Information

  Version: 4.14

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-10-20

  turasóireacht chothrom

  Irish

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo equo

  Italian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo alternativo
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo consapevole
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo etico
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo responsabile
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo solidale
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo sostenibile
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  tourisme équitable

  Latvian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternatīvais tūrisms
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  atbildīgs tūrisms
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ētisks tūrisms
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humāns tūrisms
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidārs tūrisms
 • Information

  Last modified: 2019-11-01

  Version: 4.10

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  taususis turizmas

  Lithuanian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternatyvusis turizmas
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  atsakingasis turizmas
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  darnusis turizmas
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etiškas turizmas
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitarinis turizmas
 • Information

  Version: 4.10

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2019-11-01

  tvarusis turizmas
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  правичен туризам

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  алтернативен туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  етички туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  одговорен туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  општествено одговорен туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  солидарен туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  фер туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  хуман туризам
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  хуманитарен туризам
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  turiżmu ekwu

  Maltese

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turiżmu alternattiv
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turiżmu etiku
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turiżmu responsabbli
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turiżmu umanitarju
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  zrównoważona turystyka

  Polish

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turystyka etyczna
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turystyka humanitarna
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turystyka odpowiedzialna
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turystyka z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo justo

  Portuguese

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo alternativo
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo ético
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo humanitário
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo responsável
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo solidário
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  turism echitabil

  Romanian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turism alternativ
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turism durabil
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turism etic
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turism responsabil
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turism solidar
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  правични туризам

  Serbian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  алтернативни туризам
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  етичан туризам
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  одговоран туризам
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  поштени туризам
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  хуманитарни туризам
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  spravodlivý cestovný ruch

  Slovak

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternatívny cestovný ruch
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  dobročinný cestovný ruch
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etický cestovný ruch
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidárny cestovný ruch
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  zodpovedný cestovný ruch
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  pošteni turizem

  Slovenian

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternativni turizem
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etični turizem
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  humanitarni turizem
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  odgovorni turizem
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidarnostni turizem
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo justo

  Spanish

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo alternativo
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo ético
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo humanitario
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo responsable
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  turismo solidario
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2008-01-30

  rättvis turism

  Swedish

 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  alternativ turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  ansvarstagande turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  etisk turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  hållbar turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  solidarisk turism
 • Information

  Version: 4.3

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2008-01-30

  volontärturism

URI

http://eurovoc.europa.eu/8472

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1/30/08