Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

financiranje EU > finančni instrument EU

Preferred term

1460

Version: 4.4

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2010-09-07

finančni instrument EU  

Definition

 • Ukrepi Evropske unije v obliki dopolnilne finančne podpore iz proračuna za uresničevanje enega ali več posameznih ciljev politik Unije. Taki instrumenti lahko imajo obliko naložb v kapital ali navidezni lastniški kapital, posojil ali poroštev ali drugih instrumentov delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se lahko kombinirajo z nepovratnimi sredstvi.

Broader concept

Entry terms

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančni instrument Evropske unije
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančni instrument Skupnosti

Scope note

 • Najraje v kombinaciji s politiko EU ali zadevnim sektorjem.

Version

 • 4.4

Notation

 • 1460

In other languages

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar i BE-së

  Albanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar i Bashkimit Europian
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  финансов инструмент на ЕС

  Bulgarian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансов инструмент на Европейския съюз
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Финансов инструмент но Общността
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  financijski instrument EU-a

  Croatian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financijski instrument Europske unije
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financijski instrument Zajednice
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finanční nástroj EU

  Czech

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finanční nástroj Evropské unie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finanční nástroje Společenství
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finansielt EU-instrument

  Danish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finansielt fællesskabsinstrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  financieel EU-instrument

  Dutch

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  communautair financieel instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financieel instrument van de Europese Unie
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  EU financial instrument

  English

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Community financial instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  European Union financial instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  European Union's financial instrument
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  financial instrument of the European Union
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  ELi rahastamisvahend

  Estonian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Euroopa Liidu rahastamisvahend
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  ühenduse rahastamisvahend
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  EU:n rahoitusväline

  Finnish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Euroopan unionin rahoitusväline
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  unionin rahoitusväline
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  yhteisön rahoitusväline
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financier de l'UE

  French

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financier communautaire
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financier de l'Union européenne
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  Finanzinstrument der EU

  German

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Finanzierungsinstrument der Europäischen Union
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Finanzinstrument der Gemeinschaft
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ

  Greek

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  uniós pénzügyi eszköz

  Hungarian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  közösségi pénzügyi eszköz
 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  ionstraim airgeadais AE

  Irish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  strumento finanziario dell'UE

  Italian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  strumento finanziario comunitario
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  strumento finanziario dell'Unione europea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  ES finanšu instruments

  Latvian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Eiropas Savienības finanšu instruments
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Kopienas finanšu instruments
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  ES finansinė priemonė

  Lithuanian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Bendrijos finansinė priemonė
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  Europos Sąjungos finansinė priemonė
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  финансиски инструмент на ЕУ

  Macedonian

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансиски инструмент на Европската Унија
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансиски инструмент на Европските заедници
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  strument finanzjarju tal-'UE

  Maltese

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  strument finanzjarju tal-Unjoni Ewropea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument finansowy UE

  Polish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument finansowy Unii Europejskiej
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument finansowy WE
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financeiro da UE

  Portuguese

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financeiro comunitário
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financeiro da União Europeia
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar al UE

  Romanian

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrument financiar al Uniunii Europene
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumente financiare comunitare
 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-04-27

  финансијски инструмент ЕУ

  Serbian

 • Information

  Last modified: 2016-04-27

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  финансијски инструмент Заједнице
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  finančný nástroj EÚ

  Slovak

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančný nástroj Európskej únie
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  finančný nástroj Spoločenstva
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financiero de la UE

  Spanish

 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financiero comunitario
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  instrumento financiero de la Unión Europea
 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2010-09-07

  EU:s finansieringsinstrument

  Swedish

 • Information

  Version: 4.4

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  EU:s finansieringsorgan
 • Information

  Version: n/a

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2010-09-07

  gemenskapens finansiella instrument

URI

http://eurovoc.europa.eu/1460

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 9/7/10, last modified 9/9/19