Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

varor och tjänster > kollektiva nyttigheter

Preferred term

c_a62dbeba

Last modified: 2016-06-07

Version: 4.5

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Created: 2016-06-07

kollektiva nyttigheter  

Definition

 • Inom den gemensamma jordbrukspolitiken är kollektiva nyttigheter varor och tjänster som är till nytta för allmänheten men som producenten inte får betalt för på marknaden.

Broader concept

Version

 • 4.5

Notation

 • c_a62dbeba

In other languages

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  обществени блага

  Bulgarian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  обществени блага и услуги
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  javna dobra

  Croatian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  javna dobra i usluge
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  zajednička dobra
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  veřejné statky

  Czech

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  kolektivní statky
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  veřejné statky a služby
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  offentlige goder

  Danish

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  kollektive goder
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  offentlige goder og tjenesteydelser
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  collectieve goederen

  Dutch

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  collectieve goederen en diensten
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  openbare goederen
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  publieke goederen
 • Information

  Last modified: 2016-01-18

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-01-18

  public goods

  English

 • Information

  Last modified: 2016-01-18

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-01-18

  collective goods
 • Information

  Last modified: 2016-01-18

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-01-18

  public goods and services
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  avalikud hüved

  Estonian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  avalikud hüved ja teenused
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  julkishyödykkeet

  Finnish

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  julkiset hyödykkeet
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  julkishyödykkeet ja -palvelut
 • Information

  Last modified: 2016-01-18

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-01-18

  biens publics

  French

 • Information

  Last modified: 2016-01-18

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-01-18

  biens collectifs
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  biens et services publics
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  öffentliche Güter

  German

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  kollektive Güter
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  öffentliche Güter und Dienstleistungen
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  δημόσια αγαθά

  Greek

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  δημόσια αγαθά και υπηρεσίες
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  συλλογικά αγαθά
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  közjavak

  Hungarian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  közjavak és közszolgáltatások
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  közösségi célú áruk
 • Information

  Version: 4.13

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2021-03-12

  earraí poiblí

  Irish

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  beni pubblici

  Italian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  beni collettivi
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  beni e servizi pubblici
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  sabiedriskie labumi

  Latvian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  sabiedriskie labumi un pakalpojumi
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  viešosios gėrybės

  Lithuanian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  kolektyvinės gėrybės
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  viešosios prekės ir paslaugos
 • Information

  Last modified: 2016-10-20

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  јавни добра

  Macedonian

 • Information

  Last modified: 2016-10-20

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-10-18

  јавни добра и услуги
 • Information

  Last modified: 2016-10-20

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-10-18

  колективни добра
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  beni pubbliċi

  Maltese

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  beni kollettivi
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  beni u servizzi pubbliċi
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  dobra publiczne

  Polish

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  towary i usługi publiczne
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  bens públicos

  Portuguese

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  bens coletivos
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  bens e serviços públicos
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  bunuri publice

  Romanian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  bunuri colective
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  bunuri și servicii publice
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  verejné statky

  Slovak

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  kolektívne statky
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  verejné statky a služby
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  javne dobrine

  Slovenian

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  javne dobrine in storitve
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  skupne dobrine
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

  Created: 2016-06-07

  bien público

  Spanish

 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  bien colectivo
 • Information

  Last modified: 2016-06-07

  Version: 4.5

  Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/ALTERNATIVELABEL

  Created: 2016-06-07

  bienes y servicios públicos

URI

http://eurovoc.europa.eu/c_a62dbeba

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1/18/16